Asida Turava i Radosław Rędzikowski

Kontakt i rezerwacja

pieknografia@gmail.com

Korespondencja – F.U. Pięknografia ul. Nyska 27/3, 41-808 Zabrze

Studio – Plac Dworcowy 7, I piętro, 41-800 Zabrze

Nr. konta do wpłat

F.U. Pięknografia , ul. Nyska 27/3
, 41-808 Zabrze
15 1050 1588 1000 0090 9000 3402